JE BOEKT RESULTATEN

Als je gericht op zoek gaat naar behandelmethoden voor je kwaal, of naar manieren om je klachten te verzachten, kun je heel interessante dingen tegenkomen. Ben je gestresst? Talloze tips en cursussen, van ontspanning tot time-management. Ben je burnout geraakt? Hele websites vol met aanbevelingenen van lotgenoten en integrale aanpakprogramma's van reïntegratiebureaus. Het aanbod is groot, maar vaak voel je zelf wel aan wat het beste bij je past. En als je dan gemotiveerd aan de slag gaat, is de kans reëel dat je resultaten boekt. Dat geeft je een goed gevoel: op eigen kracht klim je uit het dal!

De Bibliotheek van Ontspanning en Onthaasting
Toen Giel de Hormonologenheuvel afdaalde zag hij aan overkant van de rivier de Bibliotheek van Ontspanning en Onthaasting liggen, gevestigd in het voormalige hotel De Rustende Jager. Daar moest hij zijn. De leeszaal bood een breed uitzicht over het Stressmoeras, maar er heerste een weldadige rust en alle opgeklopte spanningen van het jachtige bestaan leken heel ver weg.
De adrenaline¬maatschappij bleek een schat aan literatuur te hebben opgeleverd. Planken vol boeken met een breed scala aan invalshoeken voor het behouden, of het weer hervinden van fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn. De adviezen varieerden van voetenbadjes, yoga, weldadige wellness¬behandelingen en diverse vormen van massage, tot tips voor Time Management, Zwemmen met Dolfijnen en Reinigingsrituelen met de Vier Natuurlijke Basiselementen.

lees verder...