NIEUWE INZICHTEN

Je bent al een tijdje bezig met het zoeken naar de juiste weg. Je hebt je breed georiënteerd en dat heeft geresulteerd in een bredere blik. Je hebt nieuwe inzichten verworven en daar doe je je voordeel mee. Niet dat je al die nieuwe wijsheid ook meteen in de praktijk brengt, dat zou te veel gevraagd zijn. In de trainingsleer spreekt men van 'bewust onbekwaam' als je je ervan bewust wordt wanneer jehet verkeerd doet. Dat is het belangrijke stadium dat vooraf gaat aan 'bewust bekwaam', de fase waarin je die fouten niet meer maakt, omdat je nu heel bewust de goede dingen doet. Nog veel later gaat dat allemaal vanzelf, zonder dat je er bij na hoeft te denken. Dan ben je 'onbewust bekwaam'.
In je herstelproces gaat het om die momenten dat je nieuwe inzichten verwerft en daarmee heel bewust de nodige veranderingen gaat realiseren: op tijd pauzeren, soms nee zeggen, gezonder eten, aandacht geven aan wat echt belangrijk is, enzovoort. Dan kan er iets wezenlijk veranderen. Maar dat ga je gaat pas zien als je het door hebt..
.

De Wijze Werkster
(...)
“Jij hebt er last van dat de mensen je niet begrijpen," wees de Wijze Werkster hem terecht. Zo’n zinnetje als ‘Ze moeten me begrijpen’ kun je op wel drie manieren omkeren: Ze hoeven me niet te begrijpen, of: Ik moet de anderen begrijpen, of: Ik moet mezelf begrijpen.”
“Dat is zijn heel andere invalshoeken,” gaf Giel toe.
“En heb je daar niet meer aan?” lachte de Werkster. “Dat je eerst jezelf begrijpt? Je hebt de anderen en hun begrip helemaal niet nodig! Door met aandacht aan jezelf te werken kom je tot nieuwe inzichten. De gedachten waarvan je zoveel last had verdwijnen en je onprettige gevoelens daarover ook.”
Giel knikte instemmend. Het leven voelde al iets lichter, gewoon door positief te denken

lees verder...