DE NEGATIEVE SPIRAAL

Je bent in accut gevaar: alles zit tegen, niks lukt, de mensen begrijpen je niet, de hulpverleners falen etc. etc. Een gevoel van machteloosheid leidt tot uitzichtloosheid. Je raakt in een negatieve spiraal. Het is dan van groot belang om hulp te zoeken. En als je dat al hebt gedaan, maar zonder het gewenste resultaat, ga dan op zoek naar andere hulpverleners. Misschien in dezelfde, misschien ook in een heel andere discipline.
Als praten met de psycholoog of psychiater niet helpt, ben je misschien meer gebaat bij lichaamswerk, Qi Gong, wandel- of running-coaching. Of bij creatieve therapie, een cursus beeldhouwen of iets anders. Misschien zijn juist voor jou antidepressiva wel een (tijdelijk) hulpmiddel, ook al heb je deze optie wellicht in een eerder stadium verworpen. Het is vooral belangrijk om niet verder weg te zakken en je slachtoffer te voelen. Maak de keuze om er zelf iets aan te doen.
Geef niet op, zoek verder!

De Depressivarius
(...)
Giel volgde die raad met grote weerzin op. Boos en ontevreden baande hij zich een weg door het steeds donkerder en onbehaaglijker wordende bos. Tot hij tot zijn verrassing bemerkte dat het opeens iets lichter werd en tussen de bomen meende hij zelfs de Grote Geneesgronden te zien schemeren, waar hij eerder op zoek was geweest naar voedingssupplementen. Of beeldde hij zich dat alleen maar in? Deze Magische Plek trok hem aan en plotsklaps zag hij daar de grote Depressivarius, roerend in zijn ketel met daarin een borrelende vloeistof, die boven een houtvuur hing.
Zonder de blik af te wenden van zijn belangrijke bezigheden beantwoordde de druïde Giels vraag, nog voor hij hem gesteld had.
“Ik wijs antidepressiva onder bepaalde omstandigheden niet af. Wanneer echt ontspannen moeilijk gaat, kun je het herstel inderdaad ondersteunen via medicijnen die de stemming verbeteren en zich tevens richten op herstel van de neurohormonale balans, met name cortisol.”
Daar heb je die cortisol weer, dacht de jongen, maar hij hield wijselijk zijn mond, want Grote Goeroes houden er niet van onderbroken te worden.
“Dit stresshormoon heeft namelijk als bijeffect dat het machteloze gedachten stimuleert en kan bijdragen tot depressieve gevoelens,” ging de Depressivarius onverstoorbaar verder. “Langdurig hoge cortisolspiegels kunnen zelfs leiden tot hersenschade of cognitieve afwijkingen, zoals concentratieproblemen en geheugenproblemen. Bij een kleine groep burnoutpatiënten zie je zelfs dat het stressmechanisme structureel ontregeld is, ze reageren blijvend te sterk op prikkels en ze zijn minder stressbestendig geworden.”
Niet iets om vrolijk van te worden, somberde de jongen. “Kunnen pillen daar tegen helpen?” vroeg hij vertwijfeld.

lees verder...