hulp zoeken

Als je ziek thuis zit, zijn er drie mogelijkheden: niks doen, hulp zoeken of zelf aan de slag gaan om je gezondheid te verbeteren. Als je er echt slecht aan toe bent, is hulp zoeken het beste. Je bent zelf namelijk niet 'scherp' genoeg om de juiste stappen te zetten. En het gevaar van niks doen is dat je wegzakt in lethargie en dat de oorzaken van je ziekte niet aangepakt worden. Een probleem bij hulp zoeken kan zijn dat hulpverleners niet altijd deskundig zijn op het terrein van jouw kwaal, of dat ze geen aandacht hebben voor jouw specifieke situatie. Laat je dus niet zomaar doorverwijzen, maar probeer goed te na te gaan welk specialisme het beste bij jou past. Als je daar tenminste de kracht voor hebt, want dat is vaak het struikelblok: je bent ziek en moe en het valt niet mee om een doorverwijzing ter discussie te stellen of een specialist tegen te spreken. Misschien kan je partner, vader, moeder of goede vriend(in) je raad geven. Zoek dus ook hulp bij het zoeken naar hulp!


De Deskundologen
De doelgroep van burnoutpatiënten bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op een heel leger van Deskundologen, waaronder Vage Wetenschappers, Emotionele Ervaringsdeskundigen en commerciële Kwakzalvers, die burnout zagen als een booming business. In hun kraampjes bij de ingang van de Lotgenotencamping prezen zij allemaal hun behandelmethoden aan, waarbij wervende woorden vooral het beperkte blikveld van de sprekers weerspiegelden. Veel zelfbenoemde Deskundologen concentreerden zich alleen op hun eigen, smalle vakgebied en hadden weinig zicht op alles wat daarbuiten viel. Een brede, ‘holistische’ visie ontbrak meestal. En dat terwijl een burnoutpatiënt zich vaak in een heel gecompliceerde situatie bevindt, waarin naast de arbeidsomstandigheden psychische en fysieke klachten, werk- en privéproblemen, alsook aangeboren factoren een rol spelen. Een situatie waarin hij zijn heil zoekt in zowel reguliere als alternatieve behandelmethoden.

lees verder...