DE HULP HELPT NIET

Je hebt hulp gezocht, maar de hulp helpt niet. De hulpverlener neemt je klachten niet serieus, of jullie zitten niet op dezelfde golflengte. En soms ligt het niet aan de behandeling, maar aan de patiënt zelf: als die niet goed meewerkt of als die geen structurele veranderingen aanbrengt in de omstandigheden die tot zijn instorting hebben geleid, is er letterlijk geen kruid tegen gewassen. Hoe dan ook, de therapie werkt niet of medicatie slaat niet aan. De kans bestaat dat je gefrustreerd raakt en boos wordt, of zelfs moedeloos. Dit levert negatieve energie op die vreet aan je zelfvertrouwen en die je alleen maar zieker maakt. Zet je frustratie om in positieve actie: zoek een andere hulpverlener, maak een keuze uit het brede aanbod. Blijf niet bij een dokter of therapeut hangen uit een mislplaatst gevoel van loyaliteit. Kies voor jezelf. Als je vervolgens bewust hebt gekozen voor een behandelaar of een methode, is de kans ook groter dat je er baat bij hebt. En zo niet: zoek een ander!

De Pinnige Psychologe
Gehoorzaam ging Giel een deur verder. In de kleine spreekkamer zat een wat stijf ogende dame van onbestemde leeftijd achter een breed bureau. Na de zakelijke begroeting begon zij meteen met het afsteken van wat duidelijk haar standaardverhaal was: haar functie, de instantie waarvoor zij werkte, de mogelijkheden van vervolgtrajecten binnen de psychologische en psychiatrische hulpverlening en nog veel meer. Hierdoor enigszins overdonderd wilde Giel haar aandacht vragen voor de reden van zijn komst: nagaan zij hem bij zijn problemen kon helpen. Voor hij daartoe de kans kreeg begon de dame echter met het stellen van vragen: naam, geboortedatum en zo verder, terwijl ze zonder de jongen aan te kijken de antwoorden aankruiste op een formulier.
Op een gegeven moment probeerde Giel haar te onderbreken:
"Ik zou eigenlijk eerst wel willen weten wat de mogelijkheden zijn, of het in mijn geval zinvol is om ..."
Hij kreeg niet de kans.
"Ik heb gegevens nodig" zei de psychologe vinnig met veel nadruk op ‘ik’, en ze wilde doorgaan met het afwerken van haar vragenlijst, waarvan het einde nog lang niet in zicht was. Toch aarzelde ze even. Het begon haar te dagen dat zich hier niet de contouren aftekenden van een vruchtbare samenwerking. Wederzijdse ergernis vulde de hele ruimte.

lees verder...