DE HULP HELPT

Iedere patiënt stapt met zekere verwachtingen de behandelkamer van de dokter of de therapeut binnen. Die heeft er immers voor doorgeleerd? Die zal hem toch wel kunnen helpen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. De dokters kunnen ook niet alles. En soms ligt het niet aan de behandeling, maar aan de patiënt zelf. (LEES OOK: De hulp helpt niet). Gelukkig kom je ook behandelaars tegen die je echt verder helpen. Met aandacht voor jouw situatie, met de juiste woorden, therapieën of medicijnen. Dan krijg je weer hoop dat de nachtmerrie snel voorbij zal zijn en dat is een heerlijk gevoel. Natuurlijk schuilt hier ook weer een gevaar: een te groot optimisme kan gemakkelijk omslaan in een negatief gevoel als je verwachtingen - ik word nu snel beter - niet worden waargemaakt. Blijf je er altijd van bewust dat beter worden zich vrijwel nooit in één stijgende lijn voltrekt. Pieken en dalen horen erbij, en dat is niet erg als elke volgende piek weer ietsje hoger is als de volgende. (LEES OOK: Twee stapjes vooruit). Bedenk dat je zelf een krachtige en actieve bijdrage kunt leveren aan de verbetering van je gezondheid, alleen al door je positief op te stellen. Elk stapje vooruit is er één!

De Acupuncturiste
(...)
En zo kon het gebeuren dat Giel een aantal keren op een behandeltafel lag, met een heel stel kleine naaldjes in zijn lichaam gestoken. De Acupuncturiste was ook geschoold in fysiotherapie en manuele therapie en had aan een half woord van de jongen genoeg om te begrijpen dat verschillende symptomen van zijn ziekte met elkaar samenhingen. Zij richtte zich niet alleen op zijn klachten van slapeloosheid, maar prikte ook in bepaalde meridianen¬knooppunten die van invloed waren op zijn huidige disbalans, die zij duidelijk kon waarnemen als ze zijn pols voelde. Al na een paar behandelingen merkte Giel resultaat: hij sliep veel beter en voelde zich ook fitter.
Dat was gelukkig weer eens een lichtpuntje. En ook al zorgde ook deze methode nog niet voor de echte doorbraak, hij bracht de jongen wel weer een stapje vooruit.

lees verder...