WEGZAKKEN IN HET MOERAS

Alles zit tegen, niets lukt en niemand bergijpt je. Of je nou passief op de bank hangt, of dat je allerlei therapieën volgt, het maakt allemaal niks uit. Als je zo ver bent gekomen, is een totale depressie dichtbij. Hoe moeilijk het ook is: geef niet op, zoek verder! Zoek lotgenoten (op internet), probeer iets heel anders, blijf hoop houden. Eigenlijk is het niet belangrijk wat er allemaal niet heeft gewerkt: je kan elke dag opnieuw beginnen!
En probeer telkens na te gaan wat een nieuwe methode inhoudt, waar het in de essentie om gaat. Dat kan interessant zijn en je inzicht vergroten, óók als je moet concluderen dat het voor jou niets is. En zeg dat laatste ook weer niet te snel: gun die nieuwe behandelaar of methode de tijd... net zoals je jezelf tijd en ruimte mag gunnen (LEES OOK Tijd & Ruimte).

Het Stressmoeras
Hij wist inmiddels dat hij lessen moest leren en goed moest voelen, dat hij moest luisteren naar de signalen van zijn lichaam en dat hij zijn doelen moest bijstellen. Maar eigenlijk wist hij nog bitter weinig over de oorzaken en gevolgen van stress en burnout, de fysieke en de psychische aspecten. En juist het verwerven van inzicht in de complexe burnoutproblematiek leek hem essentieel om enige grip te krijgen op zijn totaal veranderde levenssituatie en om de juiste stappen te kunnen zetten op weg naar herstel.
Daarom moest hij verder zoeken, maar dat ging niet van harte, omdat hij nog steeds geen verbetering in zijn gezondheid kon bespeuren. Giel probeerde wel moeizame stappen voorwaarts te zetten, maar hij wist steeds minder waarheen hij op weg was. Hij dwaalde af van de Nieuwe Weg en zijn pad verzandde in Duistere Dwaalwegen. Langzaam drong het tot hem door dat hij dat hij was vastgelopen in een stroperig Stressmoeras. Zijn hoofd zat vol modder, zijn spieren waren gespannen en zijn energiemeter stond laag. De moed zonk hem in de schoenen.
Maar gelukkig was hij hier niet voor niets beland: in dit Moeras bleek veel kennis verborgen die hem later van pas zou komen.

lees verder...